Branches, Credit and Payment Centres, ATMs


Moscow map Citibank branches,
Credit and Payment Centres, ATMs on Moscow map

Moscow


St.Petersburg map Citibank branches,
Credit and Payment Centres, ATMs on St.Petersburg map

St.Petersburg

Volgograd

Ekaterinburg

Kazan

Nizhniy Novgorod

Rostov-on-Don

Samara

Ufa


Citibank representative offices and Branches in others cities

  • Citibank branches in Kazan'
    6, Spartakovskaya ulitsa, Kazan'
    Opening hours: Mon-Fri 9:00-18:00

  • Citibank representative office in Novosibirsk
    86, entrance №2, of.304, Frunze ulitsa,Novosibirsk
    Opening hours: Mon-Fri 9:00-18:00